Idioma:

LUZE

 

LUZE

04 Feb 2017

LUZE Premiere 

LUZE premiere in Dance Music Cycle, Juan March Foundation.

Luze for ensemble: fl, pn, pc, electr and dance

Ensemble SINKRO, M. Man and J. Hawison

Fl: R. Casado, pn: A. Gómez, pc: J. Alonso, elec: J. Sagastume, Z. F. Gerenabarrena

Dance: M. Man y J. Hawison

Programme: G. Lauzurika, C. Debussy, M. Ohana, A.G. de la Torre, F. Ibarrondo,  Z Gerenabarrena

Juan March Foundation. Madrid.

2017 March 04. 12h.